پوستر فیلم آخرین شب

فیلم‌ سینمایی

آخرین شب (۱۳۳۴)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

دختر فریب خورده ای با جوانی که وکیل دعاوی است ازدواج می کند. گذشته دختر او را رنج می دهد و همیشه در فکر اینست که واقعیت را با شوهرش در میان بگذارد. ترس از دست دادن خوشبختی اش او را از این کار بازمی دارد. سرانجام شوهر به حقیقت پی می برد و این زمانی است که فریب دهنده دختر به دست دوستان نابابش به قتل رسیده است.

کارگردان: حسین دانشور

نویسنده: فضل اله منوچهری

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم آخرین شب

نقدهای کوتاه فیلم آخرین شب

نظرهای منتشر شده فیلم آخرین شب