پوستر فیلم شیر سنگی
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۷.۶
۵ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

شیر سنگی (1365)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

جسد یک انگلیسی که با داس کشته شده ، در منطقة‌ بختیاری ، روی لوله های نفت پیدا می شود. کوهیار ، پسر رییس طایفة علی یار ، و خدامراد ، که مجسمة شیر سنگی می سازد ، جسد را می بینند و دفن می کنند. مأموری به نام عامری برای پیگیری قتل و دستگیری قاتل به منطقه اعزام می شود. یک دیپلمات انگلیسی نیز او را راهنمایی می کند. عامری ،‌کوهیار را قاتل می داند. بین او و نامدار خان که همخون علی یار و رییس طایفه ای دیگر است نزاع در می گیرد. بگو مگوهای آن ها، همان گونه که دیپلمات می خواهد، جنگی ناخواسته را موجب می شود، که مرگ علی یار، کشتار قشون دولتی و قتل عامری را به دنبال دارد.

نظرهای منتشر شده فیلم شیر سنگی

1 نظر

حسین
۲ سال پیش
6 از 10
خطر لو رفتن داستان
پاسخ