ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
پوستر فیلم میلیونر فراری

خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
کامران خان کارخانه داری است که از زندگی خود ناخرسند است. معاونش در کارخانه مبتکر طرح های سودآوری است، اما رفتار نامزدش سوزی او را به فکر خودکشی می اندازد. کامران خان یک آدم کش را اجیر می کند تا او را بدون زجر بکشد، و وصیت می کند پس از مرگش دستمزد آدم کش را بپردازند. کامران خان در آخرین شب حیاتش با مباشر خود یوسف به کافه ای در پایین شهر می رود و با چند جاهل آشنا می شود که او را به زندگی امیدوار می کنند. او از آدم کش چند روزی مهلت می خواهد تا بیشتر در مورد تصمیمش فکر کند. اما آدم کش به کامران خان فرصت نمی دهد، و او در موقع فرار با دختر فقیری مواجه می شود که به او پناه می دهد. کامران خان به دختر علاقه مند می شود و هزینه ی مداوای مادر بیمار او را می پردازد. آن دو از دست آدم کش به شمال می گریزند، و کامران خان با ضرب و جرح آدم کش را وامی دارد تا از تعقیبش دست بردارد.

ویدیوها

معرفی کامل فیلم

نظر شما چیست؟

نظرهای منتشرشده