پوستر سریال چاردیواری

سریال تلویزیونی |کمدی

چاردیواری (۱۳۸۸)

۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

دختری که در گذشته با« نادر »ازدواجی رسمی و ظاهری داشته است، اکنون از خارج برگشته و قصد دارد تا به این ازدواج پایان دهد.

نظرهای منتشر شده سریال چاردیواری