پوستر سریال علی البدل

سریال تلویزیونی |کمدی

علی البدل

۵.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

در روستایی تاریخی دو طایفه زندگی می کنند که از قدیم بایکدیگر اختلافاتی دارند تا اینکه تصمیم می گیرند تا شورایی تشکیل داده و اختلافات را کنار بگذارند.

نظرهای منتشر شده سریال علی البدل