پوستر فیلم نازنین

فیلم‌ سینمایی

نازنین (۱۳۵۴)

۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

نّیر، دختر یتیمی است که عمه ی پیرش عفت از او مراقبت می کند، و از جوانی به نام مرتضی آبستن است . مرتضی جوان آس و پاس و لاابالی است که بارها از خدمت سربازی متواری شده و بر مدت خدمتش افزوده شده است او بار دیگر از خدمت می گریزد و به زادگاهش بندر انزلی می رود و پس از اطلاع از مشکل نّیر اورا مجاب می کند که سقط جنین کند. آنها به تهران می روند تا آدم مناسبی برای این کار بیاورند ، و عفت دوستش شیرخان را دنبال آن دو می فرستند . نّیر و مرتضی شب را در مسافر خانه ای به صبح می رساند و روز بعد پس از درگیر شدن با شیر خان آن جوان معتادی به نام کاظم و همسرش کمک می گیرند، و نّیر را نزد قابله ای می برند. نّیر قصد دارد بچه اش را نگه دارد ، و قابله می گوید به دلیل رشد جنین قادر به سقط آن نیست . مرتضی می گوید که قادر به نگهداری از نّیر و فرزندش نیست . آنها شب را در خانه ی کاظم صبح می کنند، و روز بعد کارگری خبر می آورد که جسد کاظم را که خود کشی کرده است در جوی آب پیدا کرده اند . مرتضی با دیدن جسد کاظم تصمیم می گیرد که بچه را حفظ و زندگی مشترکی را با نّیر آغاز کند.

نقدهای بلند فیلم نازنین

نقدهای کوتاه فیلم نازنین

نظرهای منتشر شده فیلم نازنین