پوستر فیلم گربه آوازخوان

فیلم‌ سینمایی

گربه آوازخوان (۱۳۶۹)

۶.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۸۶۷ رای

منتقدان:

۶.۳

امتیاز دهید:

حسنی همراه خواهرش گلدونه در پرورشگاه زندگی می کنند. روزی زن و شوهری برای انتخاب کودکی به پرورشگاه می آیند و گلدونه مورد توجه آنها قرار می گیرد، اما هنگامی که آنها با توافق مدیره پرورشگاه قصد دارند او را با خود ببرند، حسنی با تکرار این واقعیت که آنها دارای پدری هستند که روزی آنها را از سر فقر و ناچاری جلوی پرورشگاه گذاشته و بالاخره سراغ آنها خواهد آمد، سعی می کند تا از بردن او جلوگیری می کند...

نظرهای منتشر شده فیلم گربه آوازخوان