پوستر سریال روزهای بی قراری 1

سریال تلویزیونی |ملودرام

روزهای بی قراری 1

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

سه دانشجو در حال تحصیل در دانشگاه هستند. دو نفر از آنها با یکدیگر ازدواج می کنند اما ...

کارگردان: کاظم معصومی

نویسنده: مهدی بهپور

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال روزهای بی قراری 1

نقدهای کوتاه سریال روزهای بی قراری 1

نظرهای منتشر شده سریال روزهای بی قراری 1