پوستر سریال کیفر

سریال تلویزیونی |خانوادگی

کیفر

۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مینی سریال، زندگی دو دوست را نشان می دهد که با وجود رفاقت به دلیل بروز اتفاقی مجبور به یک انتخاب می شوند.

جشنواره-فیلم-ونیز-2022جشنواره-فیلم-ونیز-2022

نظرهای منتشر شده سریال کیفر