پوستر فیلم تعقیب خطرناک

فیلم‌ سینمایی

تعقیب خطرناک (۱۳۴۳)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

مرد جوانی که کارآگاه پلیس است، خود را به صورت قاچاقچی وارد باند بزرگی کرده و با خواهر رئیس باند طرح دوستی می ریزد و با همکاری او باند را از هم می پاشاند و اعضایش را گرفتار قانون می کند و پول سرقت شده که دستمزد کارگران کارخانه ای بوده، به صاحب آن برگردانده می شود. صاحب کارخانه برای هر یک صدهزار تومان پاداش معین می کند.

کارگردان: رضا صفایی

نویسنده: رضا صفایی

نظرهای منتشر شده فیلم تعقیب خطرناک