پوستر فیلم تعقیب خطرناک
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

تعقیب خطرناک (1343)

به فیلم رای بده:

کارگردان: رضا صفایی
نویسنده: رضا صفایی

خلاصه فیلم:

مرد جوانی که کارآگاه پلیس است، خود را به صورت قاچاقچی وارد باند بزرگی کرده و با خواهر رئیس باند طرح دوستی می ریزد و با همکاری او باند را از هم می پاشاند و اعضایش را گرفتار قانون می کند و پول سرقت شده که دستمزد کارگران کارخانه ای بوده، به صاحب آن برگردانده می شود. صاحب کارخانه برای هر یک صدهزار تومان پاداش معین می کند.

نظرهای منتشر شده فیلم تعقیب خطرناک

0 نظر