پوستر فیلم میرزا کوچک خان

فیلم‌ سینمایی

میرزا کوچک خان (۱۳۶۲)

۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

مبارزه ی میرزا کوچک خان در کنار دکتر حشمت، خالو قربان و دیگر یارانشان بر ضد دولت مرکزی مقارن است با جنگ جهانی دوم. لشکری از پایتخت برای در هم کوبیدن نهضت جنگلیان گسیل می شود و میرزا دستور عقب نشینی می دهد. گروهی از اعضای نهضت فرما را با اکراه گردن می گذارند و از صحنه ی نبرد عقب می نشیند؛ گروهی دیگر، از جمله دکتر حشمت و یارانش تسلیم و سپس اعدام می شوند. میرزا به همراه دو تن از یارانش به قصد مهاجرت به طرف مرز اتحاد شوروی حرکت می کند. یکی از همراهان میرزا دستگیر می شود، اما خود او جان سالم از مهلکه بدر می برد.

کارگردان: امیر قویدل

نویسنده: امیر قویدل

نظرهای منتشر شده فیلم میرزا کوچک خان

۴ سال پیش

March 7, 2018

سلام در سریال کوچک جنگلی اشاره به نیروهای ده هزارنفری ژنرال بیچراخوف دارد در حالیکه در منابع واسناد معتبر تاریخی تعداد انها نهایت هزار نفر ذکر شده است وحین بازگشت به شوروی از مسیر دیگری غیر از گیلان راه پیموده اند هیچ درگیری در ایران برای انها ثبت نشده بلکه انها نیروی ذخیره ضد بلشویکی بوده اند
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۴ سال پیش

February 18, 2018

danger iconخطر لو رفتن داستان
سلام هرگز سرهنگی المانی بنام فوپاشن مشاور نظامی کوچک خان نبوده ونخواهد بود چون یک عده بیابانی کوه نشین هرگز تعریفی از نظم یک سرهنگ المانی برایشان روشن نیست وبه وی اعتماد نخواهند کرد ارتش المان تابع نظم عجیبی بوده وانقدر هرج ومرج نیست که سرهنگش خودسرانه در جنگل ها مشاور میرزا شودوانهم از دید دولت انروز ایران مخفی وبی اهمیت تلقی شود میرزا کوچک خان در گیلان وجود داشته ولی وجود اودلیل بروجود فون پاشن در گیلان نمی شود
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۴ سال پیش

February 13, 2018

با سلام زمانی هنر در اختیار بیان حقایق ناب تاریخی باشد سازنده است .حقیقت وحرکت بسوی حقیقت همواره تکامل دهنده است اما زمانی هنربا به بازی گرفتن تاریخ بخواهد ارزاندام کند خمیده رشد خواهد کردنامش خیانت است یک انسان حقیقت بین ارزش هنر وهنرمند را نگه میدارد به شرطی که هنرمند هم با امانت دارودوری دغل ارزش خودرا حفظ کند قرار نیست یک کار هنری بخاطر ترس از عده ای حقایق در ان کتمان شود حتما لازم نیست ان کار هنری ساخته شود
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۵ سال پیش

February 8, 2018

با عرض ادب :تاریخ هر کشور چه خوب وچه بود جزو میراث های ملی آن کشور است مثل نفت گاز جنگل دریا و....در هرصورت میتوان از آن درسها گرفت وبا نورش راههای تاریک وظلمانی آینده را روشن ساخت واگر زشتیهای گذشته تاریخی را نتوانیم تحمل کنیم هرگز به آبی زیبایی نخواهیم رسیدجناب اقای دکتر معتضد ایا به نظر شماحفظ فلان کرسی در فلان دانشگاه بر چشم بستن روی حقایق تاریخی میارزد؟
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۵ سال پیش

February 7, 2018

سلام نمی دانم باید برای فقر اگاهی تاریخی ملتم خون گریه کنم! وقتی چشم های امیدوار به روشنفکران وهنرمندان دوخته شده است انها هم چنین با بی اعتنایی واجهاف در حق حقیقت از کنار ان میگذرند وعلاقه ای به کنکاش درراه رسیدن به یک کار وهنر صادقانه از خود کوچکترین تمایلی نشان نمی دهند ایا انتظار میرود بیگانگان دست مارا بگیرند وبرایمان دلسوزی کنند وراه راست را که راه رشد وشکوفایی هست به ما نشان دهند ایا انها از منافعشان برای بیداری وتاوان هوشیاری ما هزینه میکنند ایا مابرای خودشناسی هم انهم فقط به دلیل اینکه از حقیقت گریزانیم باید وابسته به دانش کشورهای دیگر باشیم ومنتظر بمانیم .سریال میرزا کوچک جز دروغ ونیرنگ وادرس اشتباهی برای خود سازی چه پیامی برایمان داشته است وچه دست اوردهای فرهنگی این سریال برایمان به ارمغان اوردجز فریب اذهان عوام در اینکه عوام کلید رهایی بخش ایران وایرانی از بدبختی ها ومصایب است این سریال با اولویت دهی به یک مشت احمق ونادان وتبعیت در تما شئونات از انان را اجباری وسعادت ساز بیان میکندومردم را دچار سردر گمی میسازدنیروی غیر منسجم وغیر منضبط عامه وتوده های مردم را ذلیل کننده ارتشهای مجهز وخود ساخته ابر قدر تها نشان میدهداین یک کار هنری تمام عیار برای ضعف بنیان های نظامی واقتصادی کشور است تمام
۰
۱
پاسخ
گزارش تخلف

۵ سال پیش

February 7, 2018

با عرض سلام واحترام این دست سریالهاوفیلمهای تاریخی ازجمله ستار خان سردار اسعد بختیاری وغیره وقهرمان سازی از شخصیتهایی که مورد تقدیر بسیاری از افراد قرار میگیرند متاسفانه شعور تاریخی ملی مارا زیر سئوال میبرد چه کسی یا چه کسانی دستور تیرباران ستارخان وافرادش واعدام شیخ فضل الله نوری وسایرین را صادر میکنند وچرا ؟چرا سران مشروطه با میرزا کوچک در تضاد وتقابل قرار میدهند قول شرف میدهم حتی عده بسیار کمی از نخبگان نام اعضاء پر نفوذ سران مشرطه وایل وتبار انها را بداند !میدان تاریخی عرصه هوس بازی وجولان منفعت طلبی شخصی نیست
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۵ سال پیش

February 6, 2018

سلام در سریال میرزا کوچک خان فوج ارتش قزاق روس با اجازه میرزا از پل منجیل عبور میکنند در حالیکه یک فرمانده انگلیسی هم بین انان بود ایا ان فوج نیازی به اجازه از میرزا کوچک خان برای عبور داشت ؟!افراد شهربانی از میرزا ونیرو هایش اطاعت میکنندایا چنین امری ممکن است که افرادی نظامی در کارهای نظامی از یک عده کشاورزبیسواد وبی اضباط وغیر مطلع از امور ات نظامی اطاعت کنند؟!در تمام متون تاریخی امده که میرزا کوچک هرگز نتوانسته قشونی برای خود درست کند چون نه دانش انرا داشت ونه در اطرافیانش چنین دانشی بود دوستان محترم عوام مردم با تاریخ یا کتابهای تاریخی سر وکاری ندارند ودانششان تنها متکی بر همین فیلم ها وسریالهای تاریخی است آیا بهتر نیست هنرمندان با امانت داری تاریخی سعی دررشد وشکوفایی ذهن تاریخی هم میهنان خود باشند آیا امانت داری نشانه دلسوزی نیست/
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۵ سال پیش

February 5, 2018

راستش را بخواهید رضاخان با ایلات وطوایف زیادی جنگید زمانی که ایران صحنه درگیری های خونین هرج ومرج یا ادم ربایی بود خوب حالا تکلیف چیست چون ما از رضا خان بدمان میاید به تمام دشمنانش باید لباس شرافت وقداست بپوشانیم؟! وبا خیانت در حق دشمن صداقت تاریخی خودرا لکه دار کنیم !وزیر سئوال ببریم وحق عده زیادی را بخاطر بد بودن با رضاخان ناحق کنیم وتاریخ را وارونه سازیم تاریخ هخامنشی را یک جور دستکاری کنیم تاریخ صفویان را جوردیگرناصرالدین شاه را یک جور محمدرضاشاه جوردیگر فردا نمی ترسیم که نسل های اینده با تاریخ زندگی قهرمانانی چون شهید مدرس ایت الله مطهری وامام خمینی انطور که خوشمان نخواهد امد رفتار کنندیعنی اینقدر مابه قدرت وجاودانگی خود دراین دنیای فانی ایمان داریم
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف

۵ سال پیش

February 5, 2018

سلام وخسته نباشید در اینکه سریال میرزا کوچک خان خوب ساخته شده شکی نیست ولی داستان ان مبتنی برحقیقت نبوده وتخیلی میباشد اولا اینکه میرزا کوچک خان دوست روسها بود وهرگز با انها نجنگید در ثانی بسیاری از افراد گیلانی از دست ظلم وتجاوزهای میرزا به ستوه امده بودند سوم اینکه میرزا کمونیست بود واعتقادی به تسبیح ونماز نداشت چهارم اینکه میرزا افراد زیادی نداشته وهرگز صاحب قشون منظمی نبوده است وافراد ان خودسرانه وبدون تدبیر واندیشه نظامی عمل میکردندپنجم اینکه هیچ نظامی آلمانی یا اتریشی در بین انها نبوده است چون با عقل جور در نمی اید که مستشاری نظامی به یک عده افراد ی بیخودی کمکی ارایه دهد که میداند نتیجه ان بی فایده است
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف