پوستر فیلم حق و ناحق

فیلم‌ سینمایی

حق و ناحق (۱۳۵۷)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

حیدر (بهمن مفید) در امامزاده با زنی به نام مرجان (مستانه جزایری) آشنا می شود که سال ها پیش با دختر بوالهواسی آشنا شده و در نتیجه ی رفت و آمد با او اغوا شده و برای حفظ آبروی خانواده با ارسال نامه ای به والدینش وانمود کرده که خودکشی کرده است. حیدر نشانی محل زندگی و کارش را به مرجان می دهد و از او می خواهد که هر زمان به کمک نیاز داشت به او مراجعه کند. حیدر به زادگاهش بازمی گردد و برادرش احمد (منوچهر وثوق) با مریم (مستانه جزایری)، خواهر دوقلوی مرجان، آشنا می شود و با او قرار ازدواج می گذارد. حیدر مریم را با مرجان اشتباه می گیرد و برادرش را از ازدواج با او منع می کند. موقعی که حیدر سرگذشت مرجان را برای احمد شرح می دهد یکی از افراد جلال (جلال موسوی) موضوع را می شنود و اهل محل را مطلع می کند. احمد، به رغم نظر حیدر، با مریم ازدواج می کند؛ اما کسی در مراسم ازدواج آنها شرکت نمی کند. جلال و افرادش با حیدر و احمد گلاویز می شوند، و می خواهند که آن دو محله را ترک کنند. در این اثنا مرجان سر می رسد و با توجه به شباهت خود به مریم موضوع را روشن می کند.

اسکار-2023اسکار-2023

نظرهای منتشر شده فیلم حق و ناحق