پوستر فیلم نصیب و قسمت
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

نصیب و قسمت (1341)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

خلیل و منصور در کارخانه ی جمشید کار می کنند. جمشید که در پی اغوای عالیه، نامزد منصور، است دل دختر را به دست می آورد و منصور و خلیل را اخراج می کند. آن دو مستأصل از تأمین زندگی خود تصمیم به خودکشی می گیرند و خود را به رودخانه می اندازند. وقتی از رودخانه بیرون می آیند یک ماهی در جیب منصور است که در شکمش یک انگشتری است. وقتی منصور انگشتری را به انگشت می کند زن غول پیکری به نام پریزاد ظاهر می شود که آرزوهای آنها را برآورده می کند. اولین خواست منصور این است که به عنوان مباشر مینا درآید تا او را از هوس بازی های نامزدش جمشید آگاه کند. اما مینا منصور را به دلیل دخالت هایش از خود می راند. تا این که مینا، عالیه و چند دختر دیگر متوجه می شوند که جمشید همه ی آنها را فریب داده است. یکی از دوستان مینا همراه با منصور و خلیل به خانه ی جمشید می روند. مینا با اسلحه به طرف جمشید شلیک می کند و با آمدن پلیس منصور خود را قاتل معرفی می کند. جمشید، که گلوله به او اصابت نکرده، از زمین برمی خیزد و پس از اظهار ندامت به عالیه قول می دهد که زندگی جدیدی را با او آغاز کند.

نظرهای منتشر شده فیلم نصیب و قسمت

0 نظر