پوستر فیلم دزدان معدن
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

دزدان معدن (1335)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

دو دوست معدن الماسی را کشف و قصد تملک آن را می کنند. لذا کشف خود را به اطلاع دولت نمی رسانند. در این قانون شکنی، عده ای تبهکار سود برده و به قصد تصاحب معدن با دو دوست درگیر می شوند. آن دو پس از یک سلسله ماجرا ترجیح می دهند کشف خود را به اطلاع مقامات دولتی برسانند.

نظرهای منتشر شده فیلم دزدان معدن

0 نظر