پوستر فیلم بت
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۸
۷ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

بت (1355)

به فیلم رای بده:

کارگردان: ایرج قادری
نویسنده: سعید مطلبی
تهیه کننده: علی عباسی

خلاصه فیلم:

صادق و نعیم محموله ای قاچاق را به یاور تحویل می دهند، و از چنگ ژاندرام ها می گریزند. دختر جوانی برای رساندن پدر بیمارش از آن دو کمک می خواهد و نعیم که قصد اغفال دختر را دارد به دست صادق از پا درمی آید. مادر نعیم خواهان مجازات صادق است، و دختر جوان را وامی دارد که علیه صادق شهادت بدهد. صادق به حبس محکوم می شود و از گروهبان پاسگاه تقاضا می کندکه فرزندش غلام را، که با مادر پیرش زندگی می کند، برای بار آخر ببیند. دوازده سال بعد صادق آزاد می شود و تصمیم دارد با فرزندش غلام از آن شهر برود. مادرش مرده است و غلام را مرد خیری نگهداری می کند. مادر نعیم، که کارش رد و بدل کردن محموله های قاچاق است، اهالی را بر ضد صادق می شوراند و مانع برگرداندن فرزند به پدر می شود. غلام با شنیدن سرگذشت پدر به او جلب می شود، و صادق به کمک گروهبان مادر نعیم را به دام می اندازند و موقعیت او را نزد اهل محل فاش می کنند.

نظرهای منتشر شده فیلم بت

1 نظر

حسین
۳ سال پیش
2 از 10
خطر لو رفتن داستان
پاسخ