پوستر فیلم موج سوم

فیلم‌ سینمایی

موج سوم (۱۳۸۷)

۷.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

0
امتیاز دهید :

این فیلم نسل اول انقلاب و نسل سوم انقلاب را مورد قیاس قرار داده و دغدغه‌های هر یک از نسل‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد

نقدهای بلند فیلم موج سوم

نقدهای کوتاه فیلم موج سوم

نظرهای منتشر شده فیلم موج سوم