پوستر سریال ماجراهای خانه شماره 13

سریال تلویزیونی

ماجراهای خانه شماره 13

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

موضوع این مجموعه تلویزیونی، حول وحوشِ خانوادهٔ «آقای امراللهی» است که در خانهٔ شماره 1+12 زندگی می‌کنند.

نظرهای منتشر شده سریال ماجراهای خانه شماره 13