پوستر سریال چای قندپهلو

سریال تلویزیونی

چای قندپهلو (۱۳۷۹)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

کارگردان: ناصر هاشمی

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال چای قندپهلو

نقدهای کوتاه سریال چای قندپهلو

نظرهای منتشر شده سریال چای قندپهلو