پوستر فیلم افیون ـ تب مرگ

فیلم‌ سینمایی

افیون ـ تب مرگ (۱۳۶۰)

۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

قاچاقچی مواد مخدری هرویین های بسته بندی شده را به شتر می خوراند و بدین طریق محموله هایش را از مرز عبور می دهد. افسری که به مرز افغانستان اعزام شده مأموریت می یابد تا قاچاقچی باسابقه را دستگیر کند، اما قبل از انجام مأموریت خود در دام مردانی گرفتار می شود که چند سگ هار آنها را گاز گرفته اند . آدم های هار افسر را گاز می گیرند و او را در کویر رها می کنند. قاچاقچی با محموله اش به سوی مرز حرکت می کند...

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم افیون ـ تب مرگ

نقدهای کوتاه فیلم افیون ـ تب مرگ

نظرهای منتشر شده فیلم افیون ـ تب مرگ