پوستر فیلم سرباز کوچک

فیلم‌ سینمایی

سرباز کوچک (۱۳۶۳)

۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

0
امتیاز دهید :

گروهی از رزمندگان ایرانی در محاصره نیروهای عراقی قرار می گیرند .سه کامیون مهمات برای نجات آن ها فرستاده می شود ،دو کامیون از بین می رود و رانندة‌ کامیون سوم راه خود را گم می کند .راننده در طول راه با عده ای از عشایر منطقه رو به رو می شود از میان آنان کودکی داوطلب می شود تا راه رسیدن به رزمندگان محاصره شده را نشان بدهد .آن ها موفق می شوند به موقع مهمات را به رزمندگان برسانند و آن ها را در عملیاتشان یاری دهند.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم سرباز کوچک

نقدهای کوتاه فیلم سرباز کوچک

نظرهای منتشر شده فیلم سرباز کوچک