پوستر فیلم به خاطر هانیه

فیلم‌ سینمایی

به خاطر هانیه (۱۳۷۳)

۷.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

ناخدا علو با چهارده مرد دیگر برای صید به دریا می روند ولی همه به جز ناخدا صید دریا می شوند و مردم ناخدا را مسبب مرگ عزیزانشان می دانند و به او و خانواده اش حمله می کنند و در این بین دختر خردسال ناخدا هانیه فلج می شود،‌ ناخدا و خانواده اش تنگک را ترک می کنند و به بوشهر می روند. ناخدا علو نذر کرده که شب دهم محرم تا صبح دمام بزند تا هانیه شفا یابد اما مرگ امانش نمی دهد. پس از ناخدا پسر او تصمیم می گیرد تا نذر پدر را ادامه دهد تا شفای خواهر را بگیرد اما برای دمام زدن مشکل پیدا می کند. او در محرم مأمور می شود به تنگک برود و گهواره مراسم محرم را به بوشهر بیاورد. اما در تنگک خبر آمدن ناخدا علو به همه می رسد و این بچه ها برای انتقام دست بکار می شوند و بشیرو را آزار می دهند اما او با شهامت بسیار گهواره را به مقصد می رساند.او که به فکر دمام زدن تا صبح است، اتفاقی در انبار زائر خذر که وسائل محرم در آنجا نگهداری می شود زندانی می شود و بدین ترتیب موفق می شود که به دمام دست یابد و تا صبحدم دمام بزند و بدین ترتیب نذرش را ادا می کند.

عکس‌های فیلم به خاطر هانیه


محمدمهدی فقیه منفرد در فیلم «به خاطر هانیه»
آمنه بارانی در فیلم «به خطر هانیه»
عباس عالی زاده در فیلم «به خاطر هانیه»
مهوش افشارپناه در فیلم «به خاطر هانیه»
عباس عالی زاده در فیلم تلویزیونی «به خاطر هانیه»
عباس عالی‌زاده و کیومرث پوراحمد در پشت‌صحنه «به خاطر هانیه»
مهوش افشارپناه و عباس عالی زاده در فیلم «به خاطر هانیه»
عباس عالی زاده در «به خاطر هانیه»

نظرهای منتشر شده فیلم به خاطر هانیه