پوستر فیلم خواننده جاز

فیلم‌ سینمایی |درام

خواننده جاز (۱۹۲۷)

The Jazz Singer

۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

پسر یک یهودی باید سنت های پدر دینی خود را برآورده کند تا بتواند رویای خود را برای تبدیل شدن به خواننده جاز دنبال کند...

کارگردان: آلن کراسلند

نویسنده: سامسون رافیلسون

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

عکس‌های فیلم خواننده جاز


آل جولسون در نمایی از فیلم "خواننده جاز"
نمایی از فیلم"خواننده جاز"با بازی  آل جولسونو یوجینی بسرر
آل جولسون, وارنر اولاند و یوجینی بسرر در نمایی از فیلم "خواننده جاز"
آل جولسون در نمایی از فیلم "خواننده جاز"
آل جولسون و یوجینی بسرر در نمایی از فیلم "خواننده جاز"
نمایی از فیلم"خواننده جاز"با بازی  آل جولسونو یوجینی بسرر
نمایی از فیلم"خواننده جاز" با بازی آل جولسون و یوجینی بسرر
آل جولسون, وارنر اولاند و یوجینی بسرر در نمایی از فیلم "خواننده جاز"

نظرهای منتشر شده فیلم خواننده جاز