پوستر سریال عبور از پاییز

سریال تلویزیونی |خانوادگی

عبور از پاییز

۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

مرد ثروتمندی که با دختران و دامادهایش رابطه خوبی ندارد قصد دارد تا اموالش را به دخترانش واگذار کند اما برای این کار شروطی تعیین کرده است.

اسکار-2023اسکار-2023

نظرهای منتشر شده سریال عبور از پاییز