پوستر فیلم ملاقات

فیلم‌ سینمایی

ملاقات (۱۳۶۵)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

دانشجویی که عضو یک سازمان سیاسی و مذهبی است بر ضد حکومت شاه فعالیت می کند. پدر او که پزشک است،‌ پس از اطلاع از فعالیت سیاسی پسر او را از خانه می راند. مدتی بعد به پدر خبر می دهند فرزندش در تصفیه ی درون سازمانی سر به نیست شده است،‌ اما جوانی از دوستان او‌ که از زندان مرخص شده به پدر می گوید که پسرش با توطئه گارد دانشگاه کشته شده است. دکتر در یک جلسه پزشکی علیه رژیم افشاگری می کند. او را دستگیر و به جزیره ای پرت افتاده تبعید می کنند. او در جزیره با گروهی مخفی، که همان جا فعالیت دارند همکاری می کند و چندی بعد با کمک آن ها از تبعید گاه می گریزد.

کارگردان: خسرو معصومی

نویسنده: خسرو معصومی

نظرهای منتشر شده فیلم ملاقات