پوستر فیلم خیالاتی

فیلم‌ سینمایی

خیالاتی (۱۳۵۲)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

احمد با بازکردن گاو صندق حجره ای که در آن کار می کند چک ها و سفته های موجود در گاو صندوق را به صاحبانش پس می دهد، احمد از ترس صاحب حجره از شهر خارج می شود و در بیابان یک چراغ جادو می یابد. همین که احمد چراغ را روشن می کند غولی ظاهر می شود که خود را غلام خانه زاد احمد معرفی می کند. احمد به کمک غول حق مردم فقیر را از متجاوزان و ربا خواران می گیرد. و خود به وصال دختر مورد علاقه اش می رسد.

کارگردان: منوچهر نوذری

نویسنده: منوچهر نوذری

نظرهای منتشر شده فیلم خیالاتی