پوستر فیلم افسون
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۱۰
۱ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

افسون (1367)

به فیلم رای بده:

کارگردان: محمدرضا صفوی

خلاصه فیلم:

مشکینی که کارمند قسمت تحقیق و سرقت اداره بیمه است در زندگی خصوصی درگیر مشکلات روحی و روانی است. پرونده ای برای رسیدگی در اختیار مشکینی قرار می گیرد که به سرقت یک جواهر فروشی بزرگ مربوط است. صاحب جواهر فروشی که مرتبط با این پرونده است به مشکینی پیشنهاد رشوه می دهد اما او انجام وظیفه را ترجیح می دهد.

نظرهای منتشر شده فیلم افسون

0 نظر