پوستر فیلم افسون

فیلم‌ سینمایی

افسون (۱۳۶۷)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

مشکینی که کارمند قسمت تحقیق و سرقت اداره بیمه است در زندگی خصوصی درگیر مشکلات روحی و روانی است. پرونده ای برای رسیدگی در اختیار مشکینی قرار می گیرد که به سرقت یک جواهر فروشی بزرگ مربوط است. صاحب جواهر فروشی که مرتبط با این پرونده است به مشکینی پیشنهاد رشوه می دهد اما او انجام وظیفه را ترجیح می دهد.

کارگردان: محمدرضا صفوی

نویسنده: محمدرضا صفوی

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم افسون

نقدهای کوتاه فیلم افسون

نظرهای منتشر شده فیلم افسون