پوستر سریال هزاران چشم

سریال تلویزیونی |درام

هزاران چشم

۸.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

دبیر یک تحریریه به خاطر شغل و نامه هایی که از مردم به دستش می رسد ارتباط تنگاتنگی با جامعه دارد. وی هربار که نامه ای می خواند، خودش را در جای نویسنده قرار می دهد.

کارگردان: کیانوش عیاری

نظرهای منتشر شده سریال هزاران چشم