پوستر سریال مجتمع مسکونی فرخ و فرج

سریال تلویزیونی

مجتمع مسکونی فرخ و فرج (۱۳۷۷)

۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

کارگردان: اصغر فرهادی

نظرهای منتشر شده سریال مجتمع مسکونی فرخ و فرج