پوستر فیلم مدرک جرم
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۶
۱ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

مدرک جرم (1364)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

پیش از انقلاب هنگام بازدید نخست وزیر از شهرداری، عده ای از کارمندان با وی عکس یادگاری انداخته اند. پس از انقلاب عده ای زمین خوار و دلال، که به عکس مزبور دست یافته اند یکی از کارمندان به نام نعمت خادم زاده را تهدید می کنند تا درمعامله ی غیر قانونی زمین به آنان کمک کند و گرنه آنان عکس را در اختیار «هیئت پاکسازی» قرار خواهند داد. خادم زاده، که لحظه به لحظه اخبار اعدام منسوبان رژیم گذشته را از رادیو و گوشه وکنار دنبال می کند مدتی پنهان می شود تا سرانجام به پیشنهاد همسرش با نوشتن نامه ای به دادستانی ماجرا را شرح می دهد. اما روزی که مأمور دادستانی برای ابلاغ حکم برائت او می آید، خادم زاده از ترس می گریزد اما در حال فرار خبر حکم برائت و ترفیع مقامش را، به دلیل حسن خدمت، می شنود.

نظرهای منتشر شده فیلم مدرک جرم

0 نظر