پوستر فیلم آپاچی
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟

عکس‌های فیلم آپاچی

خبرهای مرتبط با فیلم آپاچی

فیلمبرداری «آپاچی» به اتمام رسید

با بازگشت گروه و عوامل فیلم سینمایی«آپاچی» از جزیره کیش فیلمبرداری این فیلم به انتها رسید.

اولین تصویر منتشر شده از بازیگران فیلم «آپاچی»

اولین تصویر منتشر شده از تست گریم بازیگران فیلم کمدی «آپاچی»

نظرهای منتشر شده فیلم آپاچی

1 نظر

غزل
یک سال پیش
فیلم خیلی قشنگ بود اینم بگم که سحر جون داخلش بازی نمی کردم من الان حتی اسم فیلم هم نمی دونستم چون خیلی درباره ی فیلم های عشقم سحر پیگیری میـکنم به خاطرهمین اسم این فیلم هم جزو لیست های فیلم سحر جون بود عاشقتم سحرجون♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
خطر لو رفتن داستان
پاسخ