پوستر سریال شن های کف رودخانه

سریال تلویزیونی

شن های کف رودخانه (۱۳۷۶)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه با تصویر کشیدن یکی از مسائل دانشجویی ماجرایی تازه را در بر دارد که دامنه آن آگاهی به مراکز مختلف فرهنگی- اجتماعی جامعه گسترش می یابد، قهرمان این مجموعه یک استاد رشته جامعه شناسی به نام یوسف فرهنگ می باشد که به لحاظ ویژگیهای شخصیتهایش از جانب ریاست دانشگاه به عنوان استاد مشاور برای راهنمای دانشجویان دررفع مشکلاتشان انتخاب گردیده است و در ادامه ماجرا استاد دیگری به نام رفعت ارجمندی نیز به وی می پیوندد و این دو با همه اختلافات فکری و سلیقه ای هر بار به رفع یکی از مشکلات می پردازند و...

نظرهای منتشر شده سریال شن های کف رودخانه