پوستر سریال با من بمان

سریال تلویزیونی |خانوادگی

با من بمان (۱۳۸۰)

۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

خبرنگار زنی که در یک مجله زنانه کار می کند، شجاعانه به کنکاش در زندگی زنان بی سرپرست می پردازد.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای سریال با من بمان

نظرهای منتشر شده سریال با من بمان