پوستر فیلم بن بست

فیلم‌ سینمایی

بن بست (۱۳۴۳)

۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

ایرج خبرنگار عکاسی است که در پاریس با پری آشنا می شود. ایرج پس از بازگشت به ایران با آذر ازدواج می کند، ‌و شبی در موقع رانندگی مرتکب قتل غیرعمد و به دو سال زندان محکوم می شود. ایرج پس از آزادی به کمک دوستش محسن، که معاون اداره ی آگاهی است،‌ به عنوان مشاور مطبوعات اداره ی آگهی استخدام می شود. مدتی بعد پری با ایرج رو به رو می شود و به او پیشنهاد می کند که با طرح نقشه ای از شوهرش، آقای رزبخت، ‌اخاذی کنند. نقشه ی پری این است که با تبانی نیکو، دختر همسرش و راننده ی شوهرش، محمود، ‌نیکو را بربایند تا در قبال دریافت مبلغی پول او را آزاد کنند. دختر به سراغ ایرج می رود، و ایرج با رزبخت تماس می گیرد که دخترش را گروگان گرفته و در ازای دویست هزارتومان او را آزاد خواهد کرد. ایرج برای دریافت پول با رزبخت در جاده ی خارج از شهر قرار ملاقات می گذارد؛ اما وقتی به مخفی گاه دختر باز می گردد با جسد او رو به رو می شود. ایرج جسد نیکو را در صندوق عقب اتومبیل همسرش پنهان می کند، و وقتی زن متوجه جسد می شود به شوهرش کمک می کند تا جسد را به خارج از شهر انتقال دهد. ایرج که در مظن اتهام قرار گرفته به پری اطلاع می دهد که مکالمه ی او را برای گروگان گرفتن نیکو بر روی نوار ضبط کرده است. محمود به دستور پری، آذر را گروگان می گیرد و نوار را از چنگ ایرج در می آورد. ایرج به کمک محسن رو در روی پری و محمود قرار می گیرد. پری با شلیک گلوله ی محمود کشته می شود و خود در مرافه با ایرج از پا در می آید. ایرج که تبرئه شده زندگی جدیدی را با همسرش آغاز می کند.

کارگردان: مهدی میرصمدزاده

نویسنده: بامداد

نظرهای منتشر شده فیلم بن بست