پوستر فیلم هفده روز به اعدام

فیلم‌ سینمایی

هفده روز به اعدام (۱۳۳۵)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

زنی به قتل می رسد. پلیس همسر او را گرفتار می کند ولی شهودی هستند که در ساعت وقوع جرم متهم را در جای دیگری دیده اند. آنها ابتدا از شهادت دادن به نفع متهم خودداری می کنند و هنگامی که حاضر به ادای شهادت می گردند یکی پس از دیگری به قتل می رسند. متهم محکوم به اعدام می شود. صبح روز اعدام هنگامی که متهم را برای اعدام از زندان می برند سرانجام قاتل اصلی شناخته و گرفتار می شود.

نظرهای منتشر شده فیلم هفده روز به اعدام