خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
چهلمین روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی، دریاقلی سورانی پس از آن که خانواده اش را از شهر آبادان راهی می کند، به اوراق فروشی خود در حاشیه بهمن شیر برمی گردد و با ماجراهایی روبرو می شود...

ویدیوها

معرفی کامل فیلم

نظرهای منتشرشده