پوستر سریال هم سایه

سریال تلویزیونی |ملودرام ، عاشقانه

هم سایه (۱۳۹۹)

۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه زندگی و دغدغه‌های مهاجرین افغانستانی در ایران و همزیستی دو ملت را روایت می‌کند.

عکس‌های سریال هم سایه


شیدا خلیق در سریال «هم سایه»
رویا جاویدنیا در سریال «هم سایه»
مجید مظفری در سریال «هم سایه»
شقایق فراهانی در سریال «هم سایه»
مریم کاظمی در سریال «هم سایه»
فرید سجادی حسینی در سریال «هم سایه»
محیا دهقانی در سریال «هم سایه»
آزاده سیفی در سریال «هم سایه»

نظرهای منتشر شده سریال هم سایه