پوستر فیلم پهلوان پهلوانان

فیلم‌ سینمایی

پهلوان پهلوانان (۱۳۴۸)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

کودکی که تنها بازمانده قتل عام و غارت افراد مالکی ستمگر است، بعد از گذشت سال ها انتقام خود را از مالک می گیرد و طی حادثه ای مادر گم شده اش را نیز پیدا می کند.

کارگردان: ابراهیم باقری

نویسنده: ابراهیم باقری

نقدهای بلند فیلم پهلوان پهلوانان

نقدهای کوتاه فیلم پهلوان پهلوانان

نظرهای منتشر شده فیلم پهلوان پهلوانان