پوستر فیلم پهلوان پهلوانان
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۱۰
۱ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

پهلوان پهلوانان (1348)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

کودکی که تنها بازمانده قتل عام و غارت افراد مالکی ستمگر است، بعد از گذشت سال ها انتقام خود را از مالک می گیرد و طی حادثه ای مادر گم شده اش را نیز پیدا می کند.

نظرهای منتشر شده فیلم پهلوان پهلوانان

0 نظر