پوستر فیلم کمربند زرین
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

کمربند زرین (1349)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

یک قهرمان کشتی شیفته ی دختر مدیر یکی از باشگاه هاست. پدر دختر نیز در نظر دارد سهم شریک طمع کار خود را تصاحب کند و به همین جهت شرط ازدواج با دخترش را پیروزی در مسابقه ای قرار می دهد که قرار است به عنوان مسابقه ی بزرگ سال برگزار شود. صاحب باشگاه با شریکش در این مورد شرط بندی می کند. جوان حریف خود را شکست داده و با دختر دلخواهش ازدواج می کند.

نظرهای منتشر شده فیلم کمربند زرین

0 نظر