پوستر فیلم پریچهر
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۷.۳۶
۲۸ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

پریچهر (1330)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

«پریچهر» پس از مدتها سرانجام با مرد محبوبش ازدواج می کند، ولی به زودی بنای ناسازگاری با همسرش را می گذارد.همسرش بدرفتاری های پریچهر را به خاطر عشقی که به او دارد، تحمل می کند با این حال به زودی پریچهر در پی عشق یک جوان کولی او را ترک می کند. بعد از این واقعه، همسر پریچهر برای به دست آوردنش تلاش می کند ولی موفق نمی شود.

نظرهای منتشر شده فیلم پریچهر

0 نظر