پوستر فیلم آخرین مرحله

فیلم‌ سینمایی

آخرین مرحله (۱۳۷۴)

۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

گروهی از رزمندگان ایرانی در یک نبرد نابرابر در مقابل هجوم نیروهای عراقی گرفتار می شوند اما با راهنمایی و کمک سید «فرمانده عملیات منطقه» آن ها تا پای جان ایستادگی می کنند، که ناگهان با بمباران شیمیایی عراق روبرو می شوند و دیگر کاری از آن ها ساخته نیست. در این بین یوسف مسئول گروه شناسایی شهید می شود و علی که جانشین او می شود مأموریت می یابد که نزد مهندس سید صدرا صفایی برود و از او تقاضا کند تا برای شناسایی بمب های شیمیایی و آموزش نحوه ی مقابله با آن ها به جبهه بیاید. اما صدرا حاضر به رفتن نیست تا اینکه صدرا در مسیر رفتن نبرد خانواده ی یوسف برای رساندن خبر شهادت او به خانواده اش منقلب شده و به جبهه می رود و همراه گروه شناسایی برای منهدم کردن انبار مهمات دشمن عازم عملیات می شود و در بازگشت با شهادت دوستانش، صدرا به راز سید، فرماند عملیات منطقه که همیشه نقاب به صورت دارد نیز پی می برد.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم آخرین مرحله