پوستر فیلم تفنگ های سحرگاه
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۵
۱ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

تفنگ های سحرگاه (1367)

به فیلم رای بده:

کارگردان: بهروز افخمی

خلاصه فیلم:

نهضت نظامی هیئت اتحاد اسلام معروف به نهضت جنگل در دل جنگل های فومنات شکل گرفته است. قنسول روسیه تزاری ایالت گیلان را تحت اشغال خود دارد با استخدام تقنگچی محلی و اوباش کوشش می کند تا جنگلی ها را سرکوب کند اما به خاطر مقاومت جنگلی ها والی گیلان در این کار موفق نمی شود. در برخوردی که بین قنسول و والی گیلان پیش می آید، نماینده حکومت مرکزی ایالت را ترک می کند و گیلان ناگزیر می شود مفاخرالملک، یکی از جیره خواران ملاکان را از سوی خویش به عنوان رئیس شهربانی منصوب کند. مفاخرالملک با تجهیز تعداد زیادی از تفنگچی های ملاکان و نیروهان منظم، به مقابله با جنگلی ها می رود و شهر کسما مرکز فعالیت آنها را اشغال می کند...

نظرهای منتشر شده فیلم تفنگ های سحرگاه

0 نظر