پوستر فیلم تفنگ های سحرگاه

فیلم‌ سینمایی

تفنگ های سحرگاه (۱۳۶۷)

۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

نهضت نظامی هیئت اتحاد اسلام معروف به نهضت جنگل در دل جنگل های فومنات شکل گرفته است. قنسول روسیه تزاری ایالت گیلان را تحت اشغال خود دارد با استخدام تقنگچی محلی و اوباش کوشش می کند تا جنگلی ها را سرکوب کند اما به خاطر مقاومت جنگلی ها والی گیلان در این کار موفق نمی شود. در برخوردی که بین قنسول و والی گیلان پیش می آید، نماینده حکومت مرکزی ایالت را ترک می کند و گیلان ناگزیر می شود مفاخرالملک، یکی از جیره خواران ملاکان را از سوی خویش به عنوان رئیس شهربانی منصوب کند. مفاخرالملک با تجهیز تعداد زیادی از تفنگچی های ملاکان و نیروهان منظم، به مقابله با جنگلی ها می رود و شهر کسما مرکز فعالیت آنها را اشغال می کند...

کارگردان: بهروز افخمی

نویسنده: ناصر تقوایی

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم تفنگ های سحرگاه

نقدهای کوتاه فیلم تفنگ های سحرگاه

نظرهای منتشر شده فیلم تفنگ های سحرگاه