پوستر فیلم گزارش مریم
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۶
۱ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

گزارش مریم (1384)

به فیلم رای بده:

تهیه کننده: اسماعیل براری

خلاصه فیلم:

بهار پارسا علی رغم میل باطنی مجبور به سفر با پدرش به جنوب می شود. آنجا دفترچه خاطرات دختری را می یابد که سالها پیش نوشته شده، انگار همه این سفر ارتباطی رمزآمیز با این دفترچه دارد.

نظرهای منتشر شده فیلم گزارش مریم

0 نظر