پوستر فیلم گزارش مریم

فیلم‌ سینمایی

گزارش مریم (۱۳۸۴)

۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

بهار پارسا علی رغم میل باطنی مجبور به سفر با پدرش به جنوب می شود. آنجا دفترچه خاطرات دختری را می یابد که سالها پیش نوشته شده، انگار همه این سفر ارتباطی رمزآمیز با این دفترچه دارد.

کارگردان: اسماعیل براری

نویسنده: محمد رضایی راد

نظرهای منتشر شده فیلم گزارش مریم