پوستر فیلم صمد به شهر می رود

فیلم‌ سینمایی

صمد به شهر می رود (۱۳۵۸)

۷.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۷ رای

0
امتیاز دهید :

“صمد“ که برای کسب درآمد و افتخارات بیشتر در برابر عین الله باقرزاده بار دیگر به شهر سفر کرده است، گرفتار گروهی از قاچاقچیان موار مخدر می شود. ظاهر ساده او بدواً قاچاقچیان را باور می دهد که از او بعنوان طعمه برای انجام عملیات مرگبار خود بهره بگیرند. اما ندانم کاریها بعلاوه ی صداقت او نهایتاً باعث نابودی باند و گرفتاری آنان بدست قانون می شود.

کارگردان: پرویز صیاد

نویسنده: پرویز صیاد

نقدهای بلند فیلم صمد به شهر می رود

نقدهای کوتاه فیلم صمد به شهر می رود

نظرهای منتشر شده فیلم صمد به شهر می رود