۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

ملکه گدایان - فصل دوم - قسمت 2 (1399)

درام - عاشقانه - اسرار آمیز

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

گفت و گوی پیچیده ای بین لعیا و افرا شکل گرفته است که منجر به دل شکستگی آریا می شود. در آن سوی، پارسا مشغول زمینه چینی برای یک کار بزرگ، مهم و مخفیانه است و در این میان البرز و خورشید باید به سمت خانه ی آریا حرکت کنند و افرا را باخود همراه کنند . لعیا تنها کسی است که در خانه و پیش افراست ...!

نظرهای منتشر شده فیلم ملکه گدایان - فصل دوم - قسمت 2

0 نظر