پوستر سریال ستارخان

سریال تلویزیونی |تاریخی

ستارخان

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه تلویزیونی بخش هایی از دوران مشروطیت در ایران را نمایش می دهد. در این دوران شاهد دلاوری ها و رشادت های ستارخان و همراهانش نیز خواهیم بود.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای سریال ستارخان

نظرهای منتشر شده سریال ستارخان