پوستر فیلم هستی و زمان

فیلم‌ سینمایی

هستی و زمان

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

کارگردان: مانی باغبانی

بازیگرهای فیلم هستی و زمان

بازیگرهای فیلم هستی و زمان

نظرهای منتشر شده فیلم هستی و زمان