پوستر فیلم بچه مرز

فیلم کوتاه

بچه مرز

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

کارگردان: رضا جمالی

نویسنده: رضا جمالی

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم بچه مرز

نقدهای کوتاه فیلم بچه مرز

نظرهای منتشر شده فیلم بچه مرز