پوستر سریال زعفرانی

سریال تلویزیونی |درام

زعفرانی

۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

0
امتیاز دهید :

این سریال تلویزیونی یک داستان اصلی دارد که در کنار آن داستان های فرعی شکل می گیرند و به مسائل و هنجارهای اجتماعی می پردازد.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال زعفرانی

نقدهای کوتاه سریال زعفرانی

نظرهای منتشر شده سریال زعفرانی