پوستر فیلم ناخدا

فیلم‌ سینمایی

ناخدا (۱۳۵۲)

۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

0
امتیاز دهید :

ناخدا طاهر (ناصر ملک مطیعی) از مردم بندر در مقابل جور و اجحاف مسلم (احمد معینی) و دار و دسته اش حمایت می کند. همسر فلج ناخدا مخالف کارهای خیرخواهانه ی ناخدا است. ناخدا طاهر برای خریدن چند لنج و واگذاری آنها به مردم بندر به آبادان می رود و یک قاچاقچی سابقه دار به نام مسلم (منوچهر وثوق) را که متهم به قتل است با خود به بندر می آورد. وقتی او تصمیم می گیرد به مسلم کمک کند جابر و افرادش سد راه او می شوند و محل اختفای مسلم را به ژاندارم ها اطلاع می دهند. ناخدا مسلم را در گورستان پنهان می کند و به کمک خواهرزاده ی همسرش دریا (فروزان)، که با مسلم قرار ازدواج گذاشته، به او غذا می رساند. مسلم دستگیر می شود و دریا، به گمان اینکه ناخدا او را لو داده، رنجیده خاطر است. اهالی بندر به ناخدا اعتراض می کنند و حبیب، برادر مسلم، رو در روی ناخدا قرار می گیرد. با تلاش ناخدا طاهر، سرانجام، جابر، که قاتل واقعی است، دستگیر می شود؛ اما دریا حاضر به پذیرفتن حرف های او نیست. ناخدا سراغ حبیب می رود و با چاقوی او زخمی می شود. مسلم و دریا سر می رسند و حقیقت را در می یابند. در حالی که دریا حاضر است نزد ناخدا بماند ناخدا از او می خواهد که همراه مسلم برود.

نقدهای بلند فیلم ناخدا

نقدهای کوتاه فیلم ناخدا

نظرهای منتشر شده فیلم ناخدا