پوستر فیلم پنهان

فیلم‌ سینمایی

پنهان (۱۳۸۹)

۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

0
امتیاز دهید :

شهرمان آن قدر بزرگ شده که این همه بزرگراه هم، از پس نزدیک کردن راه هایش برنیامده اند. به آخر هر کدام از این راه ها که می رسیم دیگر دغدغه های روزمره را هم فراموش کرده ایم. کم کم یادمان می رود که چطور دردهای پنهان را بفهمیم، قبل از آن که...

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم پنهان

نقدهای کوتاه فیلم پنهان

نظرهای منتشر شده فیلم پنهان